Miasto Zielona Góra oferuje swoim mieszkańcom możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego. Usługi te dostępne są po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub osobistym. Porady udzielane są w budynku przy ulicy Gen. J. Dąbrowskiego 41, w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Godziny pracy: poniedziałek 8.30-16.00, wtorek-czwartek 8.30-15.30, piątek 8.30-15.00. Możliwe jest również osobiste umówienie wizyty w Biurze Obsługi Interesanta przy ulicy Podgórnej 22.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje szeroki zakres usług: informowanie o obowiązującym stanie prawnym, wskazanie sposobów rozwiązania problemów prawnych, sporządzanie projektów pism, nieodpłatną mediację oraz informowanie o kosztach postępowania sądowego. Osobom w ciąży udzielana jest pomoc poza kolejnością.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie skupia się na indywidualnych potrzebach osób uprawnionych, oferując wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemów, w tym porady dla osób zadłużonych i z zakresu spraw mieszkaniowych.

Pozasądowe metody rozwiązywania sporów, takie jak mediacja, koncyliacja czy arbitraż, są promowane jako alternatywa dla postępowania sądowego. Są one tańsze, szybsze i prostsze od tradycyjnych metod rozstrzygania sporów.

Oprócz tego, miasto udziela wsparcia osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz tym, którzy doświadczają trudności w komunikowaniu się, oferując możliwość poradnictwa na odległość.

Aby skorzystać z usług, osoby uprawnione muszą złożyć pisemne oświadczenie o niemożności poniesienia kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W przypadku przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą wymagane jest dodatkowe oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku.

Przed udzieleniem pomocy wymagane może być okazanie dokumentu tożsamości. Istnieje również możliwość złożenia oświadczenia o potrzebie porady na odległość dla osób z trudnościami w komunikowaniu się.

Każda udzielona porada dokumentowana jest w karcie pomocy, która zawiera informacje o sprawie, udzielonej pomocy, danych osobowych osoby uprawnionej oraz opinii tej osoby o udzielonej pomocy.

Na koniec, miasto informuje o dostępności dyżurów specjalistycznych pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego, dostępnych na terenie całego kraju i realizowanych za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Pełna lista tych usług jest dostępna na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Źródło: https://www.zielona-gora.pl/

Archiwum: styczeń 2024